קטגוריות:

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות אשת אחי האב

מקורות: ויקרא יח יד

המצווה: לא לגלות ערוות אשת אחי האב מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות אשת אחי האב המקור: "אל אשתו לא תקרב דודתך היא"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: