קטגוריות:

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות בתו

מקורות: ויקרא יח ו

המצווה: לא לגלות ערוות בתו מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות בתו המקור: נלמד בקל וחומר ובגזירה שווה (ספר החינוך וספר המצוות לרמב"ם)

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: