קטגוריות:

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות בת ביתו

מקורות: ויקרא יח י

המצווה: לא לגלות ערוות בת בתו מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות בת בתו. המקור: "ערוות… בת בתך לא תגלה"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: