קטגוריות:

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות הנידה

מקורות: ויקרא יח יט

המצווה: לא לבוא אל הנידה מהותה: מצוות לא תעשה שלא לבוא אל הנידההמקור: "ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: