קטגוריות:

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערוות כלתו

מקורות: ויקרא יח טו

המצווה: לא לגלות ערוות כלתו מהותה: מצוות לא תעשה שלא לגלות ערוות כלתו המקור: "ערוות כלתך לא תגלה"

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: