קטגוריות:

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערות אב
וערות אם

מקורות: ויקרא יח ז

ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה:

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: