קטגוריות:

קטגוריות: איסורי עריות

יועץ
כהלכה

איסור ערות
אשת איש

מקורות: ויקרא יח כ

ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה:

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: