קטגוריות: ,

קטגוריות: גיל הנישואין

יועץ
כהלכה

אשה עם ילד

מקורות: יבמות סא

אמר רב יהודה אמר רב המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן עליו הכתוב אומר דברים כט – יח למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו. ופירש רש"י שאסור כיון שהאשה צמאה לתשמיש והילד רווה ואינו צמא לתשמיש ויש חשש שתזנה תחתיו.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: