קטגוריות: ,

קטגוריות: בעיות בשלום בית

יועץ
כהלכה

אשה רעה

מקורות: שבת יא

שבת יא. איתא בגמ' סבל של כל חולי ולא חולי מעיים. כל כאב ולא כאב לב. כל מיחוש ולא מיחוש ראש, כל רעה ולא אשה רעה" עכ"ל. ומבואר מרש"י במקום כלפי חולי, כאב ומיחוש דהם עדיפים מאשר חולי מעיים, כאב לב, ומיחוש ראש, והטעם היות ואלו לא יוצאים מהאדם למשך זמן רב, משא"כ מיחוש, פירש רש"י חששא בעלמא לפי שעה וקל, וכן כאב פי' רש"י הוא ההולך ובא, וכן חולי פי' רש"י הוא חולי ארוך והולך ומתיש כח לפ"ז צ"ל דגם עדיף רעה ולא אישה רעה היות ואישה רעה זה לא רגעי אלא זה תמידי כמו שאר הדברים שבגמ'. כלומר לא רואים את הטוב כשיש אישה רעה. לכן הרע הוא מאוד רע והוא לא נגמר (עיין ר' חיים ויטאל דהת"ח הקב"ה משלם לו מידית דרך אשתו ואין לו מה להתרעם עליה. דאיהו דאפסיד אנפשיה.) מובא בשם אחד הרבנים שאין מושג אשה רעה אלא אשה שעשו אותה רעה. (בד"כ מופנית הטענה כלפי הבעל. אתה הוא היציב בנפשך.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: