קטגוריות: ,

קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

אשתי זה ביתי

מקורות: שבת דף קיח

יש מדות המצויות בטבע הנשים מחמת הרגש שיש בהן, או בינה יתרה שנתנה בהן, שהיא בוחנת כל דבר לפרטים וביסודיות, שזה עלול לקומם את הבעל, וצריך לידע שאלו תכונות האשה והשם יתברך הטביע זאת בכל אשה, כדי שתוכל לנהל את הבית בכל פרטיו, וכן תוכל לגדל ילדיה, שלזה דרוש רגש ובינה יתרה להבין כל אחד ואחד לידע מה צרכי ילדיה וצרכי הבית, שהרי היא עקר הבית, כמו שכתוב בשבת (דף קיח:) לעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: