קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

בזכות נשים צדקניות

מקורות: סוטה יד עמוד ב

סוטה יד עמוד ב על ידי הרגש שבאשה היא מדקדקת במצות ויש לה מדות טובות ואמונה תמימה יותר מן האיש, כמו שכתב בספר אזנים לתורה של הרה"ג ר' זלמן סורוצקין, "הרגש שבלב והבינה התלויה בו, ובדבר זה עולה האשה על האיש, כי רגשות האשה מפתחים הרבה יותר מרגשות האיש". האשה בלב מבין וברגש מפתח מסגלת יותר מהאיש להכיר את מי שאמר והיה העולם, ולכן אמרו חכמים בסוטה (דף יא:) בזכות נשים צדקניות שבאותו דור נגאלו ממצרים. ומבאר בספרים שגם בזכות נשים צדקניות נגאל במהרה בימינו אמן. לאשה יש אמונה תמימה ולכן היא מסגלת לעמד בזמני לחץ בנסיונות קשים יותר מהאיש, ולכן היא נוטלת על עצמה עול כבד לסיע לבעלה ולגדל הילדים מתוך סבל של הריונות ולדות, וצער גדול בנים.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!