קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

דיינו שמגדלות ומצילות

מקורות: יבמות דף סג

יבמות (דף סג). אמר רבי חייא, דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא, ופרש רש"י הרהור עברה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!