קטגוריות: ,

קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

הדרכת זוגות לפני הנישואין

מקורות: יבמות דף סג

יבמות (דף סג). אמר רבי חייא, דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא, ופרש רש"י הרהור עברה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: