קטגוריות: ,

קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

הדרכת חתן לפני הנישואין

מקורות: ברכות דף ח עמוד א

הגמ' במסכת ברכות דף ח עמוד א מזכירה את הפסוק בתהלים (פ' – לב. פ' – ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא, אמר רבי חנינא: לעת מצא – זו אשה שנאמר: (משלי י"ח פסוק כב) מצא אשה מצא טוב. במערבא, כי נסיב אינש אתתא, אמרי ליה הכי: מצא או מוצא? מצא – דכתיב (משלי י"ח כב) מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה', מוצא דכתיב: (קהלת ז' כו) ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'.

בפשט של דברי הגמ' מבנים שהיו שואלים את החתן, מצא או מוצא, ואם היה אומר מצא, היו מבנים שטוב לו עם אשתו, ואם היה אומר מוצא, היו מבנים שרע לו אם אשתו.

הרי"ף בעיין יעקב הקשה מדוע חכמים היו שואלים אותו מצא או מוצא שכן יש בשאלה זו לשון הרע, ומה אכפת לחכמים אם אשתו טובה או לא, ומתרץ שהפשט בגמרא הוא שזוהי הייתה הדרכה עבור החתן, וכן מדוקדק במילים שהגמ' מביאה: במערבא – בארץ ישראל. כי נסיב אינש אתתא – כשהיה נושא איש אשה. אמרי ליה הכי – היו אומרים לו מדרכים אותו ולא שואלים. מצא או מוצא – תדע שיש שני שבילים בנישואין אחד טוב ואחד רע:

הטוב הוא מצא היינו שהאשה היא בבחינת מציאה אצל הבעל, וידוע שאדם שמוצא מציאה שמח מתפעל ומוקסם ממנה, כך אם אתה החתן אם תתייחס לאישה בבחינת מציאה ותשמח ממנה, ולא רק ממנה אלא מכל מעשיה ותהיה תמיד בגדר של מצא הכל בבחינת מציאה אצלך הארוחות הכביסה הסדר וכו', אזי מצא טוב שכן האשה תרגיש טוב שהבעל שמח בה ובמפעל ידיה וזה ייתן לה חשק ורצון להמשיך ולפעול עבור הבעל ובכך חיים יהיו טובים ומאושרים.

אך אם חלילה תהיה בגדר מוצא כמו אדם שרגיל לדבר מה וכשאין לו אותו הוא כועס אזי האשה תהיה מר ממות, שכן אדם אינו מלאך ולפעמים לא הכל מתקתק כשורה והאישה מחסירה ארוחת צהריים או הבית אינו מסודר והכביסה לא מקופלת וכו', והבעל שהוא בגדר מוצא כועס מדוע אינו מוצא את מה שהוא רוצה והאשה מרגישה תחושת ניצול ואי נוחות ולכן המוטיבציה שלה לעשות ולפעול עבור הבעל יורדת ומחזירה לו במטבע התייחסותו ונהפכת למר ממות.

יוצא מהגמ' כפי שמבאר הרי"ף שתמיד אדם צריך להיות מלא התפעלות מכל מה שבן זוגו עושה עבורו, וזה מתחיל ביום הולדת שבן הזוג ערך לכבוד בן זוגו, או ארוחה חמה, וכן כביסות ונקיון הבית, תמיד להיות מופתע ולא לקבל את הדברים כמובנים מאליהם, וממילא כשאדם מופתע הוא מודה על כך שמפתיעים אותו תמיד מחדש, וממילא זה נותן חשק לבן הזוג לחזור ולהפתיע לפעול ולעשות עבור בן זוגו ששמח במחיצתו.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: