קטגוריות:

המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית

מרגלא בפומיה של הרב אליעזר מנחם שך זצוק”ל, שהמאמר “המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית” (בברכת יוצר אור של שבת)
בא ללמדינו, שאין לאדם שום חזקה בעולם. הפרנסה שיש לו עכשיו – לא מלמדת על הפרנסה שיהיה לו מחר, וכן בבריאות, אלא כל רגע ורגע בורא עולם נותן משפעו פרנסה ובריאות. הואיל וכך, כל רגע ורגע נחשב בריאה חדשה. נמצא כי הרגע החולף אינו מחייב את מציאות הרגע הבא. וכן המחלה שהייתה לפני רגע וקיימת עכשיו, אינה קשורה לרגע הבא. (לכתחילה).
בתפילה וקיווי לה’ ניתן לשנות את הרגע הבא. על כן אנו מתפללים ביום כיפור “לעולם ה’ דברך ניצב בשמים”  כונתינו לבקש מה’ שימשיך לקיים את  עשרה המאמרות  שבהם נברא העולם, שימשיך לחדש אותם בכל רגע ורגע ולקיים את הבריאה והדרים בה, שלא יחזור הכל “לתוהו ובוהו” ח”ו.
ועל פי הרש”ש (המקובל הרב שלום שרעבי זצוק”ל)  רצוי  לכוון במילים “לעולם ה’ דברך ניצב בשמים” שהגזרות שאינם רצויות ישארו בשמים.