קטגוריות: ,

קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

המקור להדרכה לנישואין

מקורות: יבמות סב ב

יבמות סב ב ת"ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך איוב ה כד.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: