קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

הנהגת פוסק בביתו

מקורות: עירובין סג

עירובין סג: בספר בניהו בסיפור הנ"ל מוכח דכאשר יש לרב שאלה הלכתית ומנגד זה סותר את הצורך של אשתו, בכ"ז הרב התפנה לשאלה ההלכתית וכמו שכתב שם וז"ל "גם לא יעשה כמאמר אשתו של חכם השני שיניח הבגד למחר".

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: