קטגוריות: ,

קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

השמחה שבנישואין

מקורות: יבמות סב ב

יבמות סב ב אמר רבי תנחום א"ר חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה דכתיב (דברים יד – כו) ושמחת אתה וביתך.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: