קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

זכות הנשים בתורה יותר מהגברים

מקורות: ברכות יז

במסכת ברכות (דף יז:) כתוב: גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, שנאמר: "נשים שאננות קומנה שמענה קולי, בנות בוטחות האזנה אמרתי". אמר לו רב לרבי חייא: נשים במאי זכיין (במה הן זוכות לשכר בעולם הבא, שקרא להן שאננות ובוטחות), אמר לו: בשכר שהן שולחות את בניהם ללמוד תורה, וכן שולחות את בעליהן ללמוד תורה, וממתינות לבעליהן עד שיחזרו לביתם.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!