קטגוריות: ,

קטגוריות: גיל הנישואין

יועץ
כהלכה

זקן עם ילדה

מקורות: יבמות סא

אמר רב יהודה אמר רב המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן עליו הכתוב אומר דברים כט – יח למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו. ופירש רש"י שאסור כיון שהאשה צמאה לתשמיש והזקן שבע מתשמיש ויש חשש תזנה תחתיו.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: