קטגוריות: ,

קטגוריות: הדרכה לפני הנישואין

יועץ
כהלכה

חסד אשתו קודם לחסד אחר

מקורות: בבא מציעא דף עא

וכן בשאר עניני חסד צריך להקדים את אשתו, דיש שאדם עושה הרבה חסדים, אבל בשביל אשתו אין לו זמן לעזר ולסיע לה. וכבר ידוע מאמרו של רבנו חיים ויטל זצ"ל, שאדם כזה יעלה לגן עדן וירצה שכרו משלם על החסד שעשה, ויאמרו לו שאינו בעל חסד כלל, כיון שלא עשה חסד עם אשתו. ונאמר בישעיה (נ"ח ז') "מבשרך לא תתעלם", ואשתו כגופו. ולכן צריך להיטיב לה יותר מכל אחד, דעניי עירך קודמים ועני קרוב קודם לעני רחוק, עין בבא מציעא (דף ע"א.)

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: