קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

חשיבות שמירת ההלכות

מקורות: שבת יג

שבת יג. תנא דבי אליהו… מובאת החומרה לשמור על ההלכות השלום בית תלוי בשמירת הלכות טהרת המשפחה זהו השם הכללי. לא נאמר טהרת האשה אלא טהרת המשפחה-ללמדך שהטהרה שהיא ספציפית לאשה בכ"ז יש קשר ישיר לטהרת המשפחה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: