קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

משא ומתן עם האשה

מקורות: עירובין יח

עירובין יח: תנו רבנן המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו בשביל שיסתכל בה.. לא ינקה מדינה של גיהנם" ובספר בניהו על ברכות דף סא. כתב את דברי רש"י פה שכתב מרצה מונה כי אין נותן לה המעות מידו לידה עובר אחד דהיינו שמונה אותם לפניה מידו לידה ומוסרת לידה בבת אחת אלא פותחת ידיה ומונה אותם בתוך ידה אחת אחת כדי לעכב המנין מוכח שהעיכוב במנין נועד כדי להנות מהאשה ומש"ה לא ינקה, רואים שאפשר לתת ולקחת מהאשה אך לא יעשה זאת במכוון לאט אלא מהר. כי הפעולה האיטית מכוונת ע"מ להנות ממנה, משא"כ כשעושה זאת בצורה רגילה ולא איטית שרי.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: