קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

נישוק לאחות

מקורות: שבת יג

שבת יג. עולה כי הווי אתי מבי רב ראיה מנשק להו לאחוותיה אבי חדיהו (פירוש חזה) ואמרי לה אבי ידייהו (פירוש בזרועותיהן) עכ"ל. והוסיפה הגמ' ופליגא דידיה אדידיה דאמר עולה אפי' שום קורבה אסור משום לך לך אמרי נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב" עכ"ל ועיי"ש בתוס' ופליגא דידא וכו'.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: