קטגוריות: ,

קטגוריות: הלכות

יועץ
כהלכה

צניעות באשה

מקורות: עירובין ק

עירובין ק: ואידך הני שבח הוא לה עיין בספר בניהו שהביא בשם הריב"ש ביו"ד סימן קצ"ה פשט בישיבתה של האשה.

Our new and improved website is coming soon. Stay tuned!

שתף: