מעבר אם וילדים למקום מרוחק ממקום המגורים המשותף שהאם נאלצת לעוזבו

בית הדין הרבני ירושלים

בית הדין הרבני ירושלים

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

ב”ה

תיק 1334561/2

בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב שלמה שפירא

המערער: פלוני (ע”י ב”כ עו”ד לורי גייזלר)

נגד

המשיבה: פלונית (ע”י ב”כ עו”ד יוסף גבריאלי)

הנדון: מעבר אם וילדים למקום מרוחק ממקום המגורים המשותף שהאם נאלצת לעוזבו

החלטה

לפני בית הדין בקשת האב לעיכוב ביצוע החלטת בית הדין קמא המאפשרת לאם להעתיק את מקום מגוריה (עם הילדים) לכפר סבא המקום בו מתגוררת משפחתה.

האם גרה בכפר סבא עד נישואיה. אז, מאחר שהאב הוא ‘בן ממשיך’ והצדדים בנו את ביתם בנחלת הוריו עברה האם – האישה לגור ב[…] מקום מושב הורי האב – הבעל.

הצדדים הופיעו בבית הדין לפני חודשים מספר וניתן פסק דין לגירושין בהסכמה. אך מכיוון שהצדדים מתגוררים באותו בית, בית הנמצא במשק של הורי האב – הבעל, לפיכך לא היה ניתן לסדר גט עד הפרדת המגורים.

ביום כ”ה בתמוז התשפ”א (5.7.21) נתן בית המשפט פסק דין זמני בתביעת הורי הבעל המורה לאישה לפנות את בית הצדדים במשק בתוך תשעים יום.

בנסיבות אלו, כשהאישה נאלצת לעזוב את בית מגוריה ולעבור לדירה חדשה, אין מקום לחייבה להמשיך לגור ב[…] ואי אפשר למונעה מלעבור לגור בכפר סבא, בסמוך לבית הוריה ואולי בבית הוריה.

כבר כתבתי בכמה פסקי דין שבעל אינו יכול לכוף את אשתו לגור עימו (בכפוף לדיני מורדת), ובוודאי לא את גרושתו או מי שעומדת להתגרש ממנו. לכן זכות האישה לעבור, עקרונית, לאן שתחפוץ. אומנם במקום שהדבר נוגע בהכרח גם למעבר הילדים עימה, הדבר צריך בחינה בכל מקרה, כדי שלא למנוע מהילדים את האפשרות לקשר טוב עם אביהם, והוא תלוי בנסיבות כל מקרה לגופו.

לאור האמור: בנסיבות העניין, שהאם חייבת לעזוב על פי החלטת בית המשפט (שניתנה בחודש שעבר) את מקום מגוריה ב[…] ועקב כך היא רוצה לעבור להתגורר סמוך להוריה, ומשתעבור לכפר סבא בלית ברירה יימשכו ילדיה אחריה עד להכרעה בעניין המשמורת, החלטתו של בית הדין היא החלטה סבירה, ואין מקום שנתערב בהחלטת בית הדין.

לאור האמור נדחית הבקשה לעיכוב ביצוע זמני.

החלטתו הסופית של בית הדין בעניין עיכוב הביצוע תינתן לאחר שתוגש תגובת האם.

ניתן לפרסם בהשמטת שמות הצדדים.

ניתן ביום י”ח באלול התשפ”א (26.8.2021).

הרב שלמה שפירא

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה