שיעורים לצפיה

שיעורים איכותיים קצרים המקנים תובנות וכלים לחיים

דין אכילת בשר ושתיית יין בסעודה המפסקת

דבר שנאכל בצורתו החיה בבישול

ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב

אכילת דגים בסעודה המפסקת

אכילת בשר – הלכות תשעת הימים

מאכל מכמה מינים בסעודה המפסקת

ירקות כבושים בסעודה מפסקת

ישיבה על הארץ בסעודת המפסקת

לימוד תורה ביום תשעה באב

מה נחשב מין אחד

סלטים חיים בסעודה המפסקת

נעילת נעליים מעור בתשעה באב