שיעורים לצפיה

שיעורים איכותיים קצרים המקנים תובנות וכלים לחיים
 

סיפור לשולחן שבת פרשת בא

סיפור מההפטרה להפטרת בא

סיפור מההפטרה הפטרת וארא

סיפור לשולחן שבת פרשת וארא

מאחורי הקלעים של ערעור בבית הדין הגדול

סיפור מההפטרה להפטרת שמות

סיפור לשולחן שבת פרשת שמות

סיפור לשולחן שבת פרשת ויחי

סיפור מההפטרה פרשת ויגש

סיפור לשולחן שבת פרשת ויגש

סיפור מההפטרה פרשת וישב

סיפור לשולחן שבת פרשת וישב