מי הוא הראוי לקבל מעשרות

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שלום וברכה

שאלה: הרב אברהם ומשפחתו הם שליחים באוקראינה . מחמת המלחמה ברחו לארץ . והם בהמתנה לראות מה ילד יום. מקור הכנסתם החודשי נגדע. ולעת עתה אשתו של הרב אברהם מצאה עבודה בישראל. הרב עצמו מטפל בילדים בבית. הרב ומשפחתו חיים לעת עתה על ההכנסה של האשה ועל החסכונות שצברו במהלך השנים. בני משפחת הרב שואלים האם ניתן לתמוך בו באמצעות מעשר כספים?

תשובה: הגדרת עני לפי המשנה בפאה היא מי שיש לו 200 זוז בנדל”ן או 50 זוז בעיסקאות רווחיות. הפוסקים האחרונים דנו רבות בערך 200 זוז (עיין למשל שורת הדין כרך ד עמוד קטו). האם משערים במשקל הכסף או בשווי נומינלי. והעריך הרב פיינשטיין (אגרות משה, אבן העזר ח”ד, סי’ צ”א) כי הוא שווה ערך של פרנסה לשנה. וממילא אדם שאין לו פרנסה לשנה כרגע , אף אם יהיה לו בהמשך הרי הוא מתפרנס ממתנות עניים .

וכן נאמר במשנה פאה פרק ה והובא להלכה ברמב”ם מתנות עניים ט,טו : ” בעל הבית שהיה מהלך לעיר ותמו לו המעות בדרך ואין לו עתה מה יאכל הרי זה מותר ליקח לקט שכחה ופאה ומעשר עני וליהנות מן הצדקה, ולכשיגיע לביתו אינו חייב לשלם שהרי עני היה באותה שעה, הא למה זה דומה לעני שהעשיר שאינו חייב לשלם”.

לפי הנ”ל אף אם כאשר ישוב לביתו יהיה לרבי אברהם די והותר, כרגע אין לו. על אחת כמה וכמה במקרה זה שהדבר מסופק. להלכה מותר ומצווה לקרובי משפחתו של רבי אברהם לתמוך בו מכספי מעשר. כמופיע בספר אהבת חסד לחפץ חיים כי בני המשפחה קודמים לכל.

 

הרב יצחק פריי מו”צ ומדריך חתנים רב בית ההוראה “דרכי רמ”א” בית וגן. הרב משיב הלכה מטעם בית ההוראה שערי הלכה ומשפט.
הרב נותן מענה בימים א-ה בין השעות 10:00-11:00