בחירת ארבעת המינים

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

גמר טוב

מדריך לקניית ארבעת המינים.

יש לקנות ארבעת המינים מאדם נאמן שאין חשש גזל ערלה ושביעית ובפרט השנה . וכן מומלץ לא לקנות מילדים שאינם יכולים להקנות.
יש לשלם על ארבעת המינים קודם החג.

*אתרוג*

חובה לקנות אתרוג שאינו מורכב. (מצריך הכשר על כך כמו על חשש ערלה, טבל ועוד).

השנה מחמת סיומה של שנת השמיטה. וקדושת שביעית באתרוגים הגדלים בארץ. יש להקפיד לקנות אתרוג מיבוא.
או לחילופין מאוצר בית דין.

יש להקפיד על כתב מינוי שליחות באוצר בית דין. על מנת להימנע מאיסור סחורה בפירות שביעית.

ההולך לקטוף מפרדס הפקר, יקפיד לא לקטוף יותר משני אתרוגים לאדם.

ניתן למנות שליח שיקטוף עבורו.

בעת הקטיף יש להיזהר משנה זהירות לא לפגוע בעץ . כי בכך עלול לגזול את בעל הפרדס.

צורת האתרוג כמגדל (רחב למטה ומתחדד בחלק העליון).

לכתחילה צריך להיות מראהו צהבהב. ובדיעבד כל עוד אינו ירוק כהה מאוד או שחור או לבן או חום כהה מאוד , כשר.

יהיה האתרוג שלם . אם אין פיטם יש לודא באמצעות צורת הגומא שנפל על העץ.

משתדלים לקנות אתרוג שמשקלו מעל 110 גרם. (בדיעבד עד 57 גרם).

כל כתם מצריך בדיקה של מורה הוראה.

*הלולב*

חובה לקנות לולב נעץ דקל תמר שאינו מורכב.

הלולב צריך להיות ירוק. (בדיעבד כל עוד לא יבש עלה האמצעי או רובו, כשר).

יהיה הלולב ישר. (ולצד גבו, כשר).

אורך שדרתו. לכתחילה לפחות 40 ס”מ (בדיעבד 32). והידור בארוך יותר. (ולכתחילה לפחות טפח יותר מההדסים והערבות).

לכל אורך שיעור זה תהא השדרה מחופה בעלים ויהיו שוכבים עלה על חבירו.

יש מקפידים לקחת עם קליפה חומה “קורא” ויש מקפידים ללא “קורא”.

העלה האמצעי – ” תיומת” לא יהיה קטום ולא נפרד לשני עלים. וגם לא יהיה עלה יחיד אלא מורכב משני עלים צמודים.
ויהיה ישר ולא כפוף.

*הדסים*

לכתחילה יקח הדסי ריח שאינם מורכבים ולא יגדלו בעציץ שאינו נקוב.

שיעור ההדס לכתחילה 30 ס”מ ענף המחופה בעלים משולשים. (ובדיעבד 24).
עלה גבוה מהאחרים אינו נקרא משולש.

ראש הענף לא יהיה קטום/חתוך.

העלים יהיו ירוקים ולא יבשים.

יש לודא שאם יש ענבים, לא יהיו רבים מן העלים.

*הערבה*

שיעורה כשיעור ההדס 30 ס”מ ענף לכתחילה. (24 בדיעבד).

ראש הערבה לא יהיה קטום/ חתוך.

הענף צריך להיות בצבע אדום או ירוק.

עלי הערבה ארוכים וצרים. ולכתחילה חלקים.
עלי הערבה ירוקים ולא יבשים.

וראוי להדר בערבות הגדלות על שפת הנחל.

יום נפלא ובשורות טובות

(לפרטים הארות והערות ניתן לפנות ליצחק פריי 0523898468)