זכויות יוצרים בהלכה

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

שלום וברכה

שאלה: האם מותר לצלם עבור הילדים מחוברת צביעה הנמצאת בבית .

האם יש איסור הלכתי מעבר לזכויות השמורות?

תשובה: ראשית, אציין שאין בתשובה זו התייחסות לחוק זכויות יוצרים אלא התייחסות הלכתית בלבד.

ככל שהחוק אומר אחרת, יש להקפיד על קיום החוק.

בשו”ת הרמ”א סימן י מביא כי איסור הפרת זכויות יוצרים הוא משום “יורד לאומנות חברו” (ב”ב כא).

זאת אומרת שהוא גורם הפסד ודאי לחברו ומקפח פרנסתו.

ובשו”ת פרשת מרדכי (בענט) חו”מ סימן ז כותב כי אין בדבר אלא למנוע ממנו לעסוק בדברים דומים. אלא רק למנוע תחרות פוגענית.

אך יש המחייבים כנודע ביהודה במהדורה תניינא חו”מ סימן כד . מטעם אחר של “זה נהנה וזה חסר”.

אך רבים חלקו על יסוד זה בהקשר לזכויות יוצרים בודאי ביצירה שאינה פיזית.

ואמנם יש שנטו לומר כי זו סוג של תקנה. כדעת רבי יוסף שאול נתנזון זצוק”ל בספרו שואל ומשיב מהדורה קמא חלק א סימן מד.

אלא כי במקום שבו לא יגרום הפסד למוציא לאור ואין בדבר שימוש מסחרי, לכאורה אין טעם לאסור.

ואכן הגרשז”א זצוק”ל התיר לצלם במידה וממילא אין ברצונו לקנות את החוברת ואינו מצלם זאת לשימוש מסחרי.