עיקר מצות ביקור חולים

הרב אברהם חזן
הרב אברהם חזן
ראש כולל, רב קהילה ובי"כ, מורה הוראה, אשדוד

הרב אברהם

חזן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

עיקר מצות ביקור חולים

שאלה: מהו עיקר קיום מצות ביקור חולים.

 

תשובה: כתב השל”ה הקדוש (ח”ב פסחים עמ’ כד) שמצות ביקור חולים הוא בשלשה פנים ממון, גוף ונפש, ע”ש. וסימנך ‘אנכי מג”ן לך’. ונבארם בס”ד.

ממון. לראות אם אין לחולה ממון כל צרכו, יש להשתדל לעזור לו, בפרט אם אינו עובד ונכנסים לחובות, יש להשתדל לעזור, משום שמלבד שראשו של החולה טרוד במחלתו, נוסף לו טרדה של חוסר פרנסה.

גוף. ירוץ להתעסק בכל צרכיו ולהמציא לו רפואותיו, כגון אם קשה בבית ישתדל לעזור בקניות או בשאר סידורים שאפשר לעשותם ע”י אחרים כדי להקל על בני הבית.

נפש. ישפוך נפשו בתחינות ובתפילות לפני השם יתברך. ויש לאדם להאמין בתפילה שהוא מתפלל, שה’ יתברך הוא רופא חולים, וכלפי ה’ יתברך אין הבדל איזה חולי יש לחולה, רק כלפינו בעוונות הרבים אנו מסווגים איזה חולי אפשר שיבריא ואיזה לא. לפעמים אנו שומעים שפלוני ל”ע חולה במחלה הידועה הראש כבר מתחיל ספירה לאחור משום שהמציאות שקרתה להרבה אנשים השפיעה עלינו בתת מודע, אך יש לדעת שאין הדבר נכון כלל אלא עלינו להתפלל לה’ יתברך מכל הלב ולהאמין בתפילה ולהבין שה’ יתברך מרפא את החולה.

וכתב הראב”ד בשו”ת תמים דעים (סימן קפד) שאם מתפללים על החולה בדמעות אינם צריכים שהמלאכים יביאו את תפלתם לפני המקום, שהרי אמרו חז”ל (ב”מ נט.) שערי דמעה לא ננעלו. וכן אם מתפללים בכוונה גדולה מתוך צרה, תפלתם נשמעת אע”פ שהמלאכים אין מכירים לשונם, ע”כ. והו”ד בחזון עובדיה (אבלות ח”א עמ’ ז).

עשו מחקר, שהיה יהודי חולה ב”מחלה”, והניחו אותו במחלקה אחרת וגם החולה לא ידע שהוא חולה ב”מחלה”, והבריא. ולמה? משום שהיה לו תקוה הוא חשב שהוא חולה בחולי אחר, זה כבר נתן לו כח. ועל זה אמר החכם (משלי יח, יד) “רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה”. ודי בזה למבין. וכתב בספר ערוך השלחן (סימן שלז סעיף ב) שאסור לגרום שום צער לחולה ויראו לשמח לבבו בכל היכולת, ע”ש.

ויש להוסיף מה שכתב מרן השלחן ערוך (סימן שלה סעיף ב) “וכל המוסיף לבקר את החולה הרי זה משובח, ובלבד שלא יטריח לו”. ונראה להוסיף עוד בזה, שלא לייעץ לחולה כל מיני עצות שיגרמו לו לבלבולים וכגון תקח רפואה פלונית או תלך לרופא פלוני אלא אם כן יודע שהליכתו לרופא פלוני יהיה תועלת, משום דלפעמים החולה כבר מטופל במקום מסוים ומייעצים לו משהו אחר זה גורם לטלטל הנפש. וצריך זהירות בזה.

 

העולה מן האמור

עיקר מצות ביקור חולים הוא להועיל לחולה במילה טובה ולהתפלל עליו ולהסיר ממנו כל מיני דאגות נוספות כגון לספק לו את צרכיו, ולתת לו הרגשה של בטחון שהוא יוצא מן החולי.