דחיית טבילה

הרב אברהם חזן
הרב אברהם חזן
ראש כולל, רב קהילה ובי"כ, מורה הוראה, אשדוד

הרב אברהם

חזן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

שאלה: אנו זוג צעיר, עדיין אין לנו ילדים, וחל הטבילה בליל שבת והחליטו הורי אשתי להתארח אצלנו בשבת ואיננו יודעים מה לעשות האם לטבול או לדחות למוצ”ש.

 

תשובה: שאלה יפה ונבאר ב”ה, ראשית כל, שיודעים שהמקוה יחול בליל שבת יש לעשות הכל בצורה טובה וחכמה שההורים לא יתארחו אצלכם בשבת גם מחמת שקשה לטבול באופן שההורים נמצאים בבית וגם לא תמיד יש אפשרות לקיים את המצוה ולכן על האשה לומר להוריה בימות החול שהבעל קצת חלש ורוצה מנוחה וכל מיני תירוצים טובים, כדי שיבינו שהם לא יתארחו אצלכם, וגם אם האמא מבינה לא נורא, “הכל נשאר במשפחה”.

אך אם נקלעתם למצב שחייבים לארח אותם, היות שאין לכם כרגע ילדים וחייב הבעל בקיום מצות פריה ורביה על כן אף שהאישה שטובלת לטהרתה חייבת להצניע את טבילתה מפני שכנות וקרובותיה כמבואר בכל הפוסקים ועל הנשים שלא מצניעות את ליל הטבילה נאמר בגמרא(עירובין נה:) שנשים אלו חסרות צניעות ע”ש. אך כל זה הוא רק כלפי אנשים זרים , אך כלפי יש להסתיר כמה שאפשר אך אין לדחות את הטבילה מחמת זה, והלכה זו היא בין לפוסקים הספרדים כמבואר בספר טהרת הבית( חלק ג עמ’ קצ). ובין לפוסקים האשכנזים כמבואר בשיעורי שבט הלוי(עמוד שנו).

ויש לדעת שאין האשה להילחץ מזה שהאמא שלה יודעת מליל הטבילה גם אם היא מגלה את ליל הטבילה זה לא נורא העיקר שאשה לא מגלה בפיה.

אך אם בני הזוג מרגישים לא בנח שהורי האשה יודעים או שמתביישים מאוד ידחו את הטבילה למוצאי שבת והעיקר שיהיה בהסכמת הבעל והאשה שהעיקר הוא שיהיה שלום ויישוב הדעת בין הבעל והאשה.

ובאותו ענין כשהמקוה חל בליל שבת ומתארחים אצל ההורים בליל שבת בקרבת מקום מגוריהם וישנים בביתם ורגילות האשה לבוא מאופרת להוריה, ואם תבוא ללא איפור יבינו שטבלה היום, המומלץ ביותר לטבול ולהשתמש בפודרה ללא משחה להראות מעט איפור וכן ישנו “איפור שבת”.

וישנם אופנים שמותר לטבול בליל שבת עם איפור אופן שהוא עמיד במים ונבאר בפעם הבאה.

אברהם חזן