גלולות למניעת הריון או דחיית וסת

הרב אברהם חזן
הרב אברהם חזן
ראש כולל, רב קהילה ובי"כ, מורה הוראה, אשדוד

הרב אברהם

חזן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד

גלולות למניעת הריון או דחיית וסת

שאלה: אשה הנוטלת גלולות למניעת הריון (בהיתר של מורה הוראה) או לדחיית וסת ושכחה לקחת גלולה אחת וראתה כתם על דבר שאינו מקבל טומאה, מה דינה.

תשובה: קודם שנשיב על השאלה נקדים ונבאר מעט איך הגלולות פועלות על גוף האשה.

המחזור החודשי נשלט על ידי פעילות הורמונלית של המוח והשחלות, ואפשר לשלוט על תהליך זה שהאשה לא תראה וסת על ידי שימוש באמצעות גלולות הורמונליות.

יש גלולות המשולבות שמכילות באסטרוגן ופרוגסטרון, ויש גלולות שמכילות פרוגסטרון בלבד, כמו הגלולות המצויות בשוק שמשתמשות בהם כלות רבות וכן נשים נשואות בזמנים מסוימים הנקרא “פרימולוט נור” (Primolut-Nor), שפעולתו העיקרית היא הקטנה ואטרופיה של רירית הרחם, כלומר הוא מונע את גדילתה, וכן מונע את התקלפותה של רירית הרחם, ולכן כל עוד האשה נוטלת את התכשיר הנ”ל, היא לא תדמם.

בדרך כלל גלולות אלו נוטלות אותן כלות לפני החתונה, ונוטלות אותו עשרה ימים כל יום שתי גלולות (בוקר וערב), ובכך הוסת נדחה. ואפילו פחות מעשרה ימים יש לו השפעה, ולכן אם לא לקחו את הגלולה בזמן הנכון יש להן זמן עד חמישה ימים קודם התאריך שאמורה לקבל וסת לקחת את הגלולות. אך לכתחילה צריכה לקחת את הגלולות מידי יום בשעה קבועה, כדי למנוע דימומים בין וסתיים.

[אכן, במקרה ששכחה ליטול גלולה אחת, אסור לה לקחת 2 גלולות בפעם אחת כדי להשלים ולפצות על הגלולה שנשכחה. ובמקרה צורך יש לפנות לרופאה המטפלת].

ואם האשה שכחה לקחת גלולה אחת או שתים וראתה כתם על דבר שאינו מקבל טומאה, נראה שהיא טהורה. ואף שראתה מעט דם, או שבא מהרחם אך אינו בא בהרגשה, הוי דינו ככל הכתמים, שרק בתנאים המובאים בהלכה שמטמאים כתם, אזי הכתם טמא.

וכעת נבוא אל התשובה, הנה בשו”ת אגרות משה (כרך ז אהע”ז חלק ד סימן עב) מבואר שאף שהגלולות עוצרות את הדם, הם גורמים שהאשה תראה מעט דם, שלדינא אין חילוק בין הרבה דם למשהו דם, ע”כ. ומשמע מדבריו, שאפילו ראתה מעט דם, הרי זה מטמא את האשה.

אמנם בשו”ת שבט הלוי (חלק י אהע”ז סימן רנב אות ב) כתב שלאחרונה נכנס גלולות למניעת הריון, שהיא גורמת לסילוק המחזור, והיא רואה רק כתמים ביום או ביומיים, והספק הוא אם דנים כתמים אלו כראיה או ככתם.

והשיב על זה, שבמקרה כזה צריכים ביתר שאת לעמוד על הברור, אם באמת גמור, ראתה בלא הרגשה, ואז יש לזה דין כתמים, דסוף סוף ראיה בלא הרגשה, ע”ש. ומבואר בדבריו, שאם לא הרגישה דין כתם יש לו.

ובנדון דידן, כלה או אשה שפספסה גלולה וראתה כתם בקינוח או על מגן תחתון (תחבושת, פד בלע”ז), שבודאי לה שהוא לא בהרגשה, שהרי לא חשה בשום תופעה מסוימת בגופה המעידה על וסתה, דינו ככתם. ורק אם פספסה כמה כדורים וראתה לאחר מכן כמות דם שמתמשכת כרגילות של וסת, אז אומרים שההורמונים שבגלולה לא מצליחים לשמור על שלימות רירית הרחם, ומזה הגיע הדימום.

אך כל שרואים כתמים בצורה כזו, פעם רואה בקינוח, פעם רואה כתמים קטנים, או כתם אחד גדול, בודאי שזה אינו בהרגשה ודינו ככתם.

וכבר ידוע שמרן הגדול רבנו הטהרת הבית כתב בשלשה מקומות (חלק א עמ’ רה, שצד, תסח. ובנד”מ עמ’ ריט, תיג, תפח) שאשה שרואה כתם אפילו שהוא “גדול הרבה”, דינו ככתם ולא כראיה, ע”ש. ודו”ק.

העולה מן האמור

א. אשה שמשתמשת בגלולות לדחיית וסת וכיוצא בזה ושכחה לקחת גלולה אחת וראתה כתם, כל שלא ראתה וסת מתמשך, דינו ככתם. ואם ראתה על בגד צבעוני או על דבר שאינו מקבל טומאה, היא טהורה.

ב. אשה שפספסה כמה גלולות ומחמת זה ראתה דם מתמשך כוסת, הרי היא טמאה.