הסרת שיער לפני טבילה

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בה”י

הסרת שיער לפני טבילה

שאלה: אשה שרגילה להסיר את שערה לפני הטבילה, ולא יכולה לפני הטבילה הקרובה להסיר את השיער, האם יכולה לטבול כך?

וכן אם שכחה וטבלה בלי להסיר את השיער, האם טבילתה כשרה?

 

תשובה: ראשית נפריד בין 3 מקרים:

מקרה א’: אשה שרגילה להסיר את השיער דווקא לקראת הטבילה

מקרה ב’: אשה שמסירה את שערה אחת לחודש וזה יוצא באזור תאריך הטבילה

מקרה ג’: אשה שמסירה את שערה במכון יופי ואז הטיפולים יוצאים לפעמים לפני הטבילה ולפעמים לאחריה ולא נתון ממש לבחירתה והיא גם לא מקשרת בהרגשתה בין הסרת השיער לטבילה

להלכה, במקרה שהיא לא מתכוונת להסיר את השיער דווקא לקראת הטבילה אלא כך זה יוצא לה  בדרך כלל, ואפי’ אם היא כן מתכוונת להסיר לפני הטבילה אבל עצם ההסרה לא קשורה מבחינתה לטבילה, כי אם לא מסתדר לה באותו זמן וכן כשהיא מניקה או מעוברת בכל אופן היא מסירה את השיער, במקרים אלו היא בעצם לא מסתכלת על השערות בתור דבר החוצץ, ולכן היא יכולה לטבול ללא הסרת השיער לפני כן.

אבל במקרה א’, אם היא כן רואה בשער דבר החוצץ, והיא נוהגת להסיר אותו רק לקראת ההליכה למקווה, במקרה כזה יש פה בעיה, לפי חלק מהדעות זה יחשב בהחלט חציצה ולכן מן הראוי שתחליט שמכאן ולהבא אינה מקפידה על ההסרה גם אם המצב יארך כמה חודשים, כך שהסרת השיער לא תתקשר בהכרח לטבילה.

בכל המקרים הנ”ל, אם לא הסירה את השיער לפני הטבילה מכל סיבה שהיא, מן הראוי שלא להסירו למחרת הטבילה

כמו כן אם מסירה את השיער לפני הטבילה ביום הטבילה יש להקפיד במיוחד שלא תשארנה על הגוף שערות קצרות שמטבען נצמדות לגוף ומהוות חציצה ממש

מקורות:

הלכות נידה סימן קצח סעיף כ לגבי ציפורניים, שהב”ח והש”ך (ס”ק כה) מביאים להלכה את שיטת הראב”ן שציפורניים חוצצות גם מטעם כל העומד להיקצץ כקצוץ דמי, ולכן זה חציצה, היה מקום להחמיר גם בשערות, ולכן גם שלא תוריד את השערות למוחרת יום הטבילה, וגם שלא תקשר את עניין הסרת השיער לטבילה, שלא יהיה חציצה, כי שערות סתם לא חוצצות, הם חלק מהגוף, כמובן שצריך לחפוף ולסרוק וכו כמו שמבואר בתחילת סימן קצח