נאמנות אישה שטעתה

הרב יוסף אנטיזדה
הרב יוסף אנטיזדה
רב ביה"כ "מגן דוד", רמת ישי

הרב יוסף

אנטיזדה

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בס”ד
נאמנות אישה שטעתה

שאלה
אשתי אמרה לי שקיבלה ווסת, ואף לבשה את התכשירים המתאימים למצב זה. והנה למחרת היא אומרת לי שהיא טעתה, וראתה משהו שנראה כאלו הווסת מגיע, אך הוא לא הגיע. מה הדין במקרה זה?

תשובה

נאמנות האשה
התורה נתנה לאשה את מלוא האחריות והסמכות, בכל הקשור לדיני טהרת המשפחה. ועל כן כל מה שהיא אומרת מתקבל כדבר מוחלט,וכאמת אבסולוטית. ולכן כשהיא בהתחלה אמרה שהווסת הגיע, מבחינה הלכתית מתחילה תקופה חדשה בחיי הזוגיות שלכם, ואתם אסורים ביחסי אישות וקרבה .

ומה הדין כשמשקרת?
יש לציין שדין זה חל אף על פי שלא היו הדברים מעולם, ומבחינה מציאותית הוסת לא הופיע. מ”מ לדיבור שלה יש כח, ואנו מתייחסים לכך שכאלו הוסת הופיע עם כל המשתמע לכך.
דין זה נקרא בשפה ההלכתית “שויא אנפשה חתיכא דאיסורא” כלומר, יש כח לאשה בדיבורה לאסור על עצמה, חתיכת היתר כחתיכת איסור. והוא הדין גם בדיני טהרה.

הדין כשמתחרטת
לאור הנ”ל נשאלת השאלה: האם האשה יכולה לחזור בה ולומר סתם אמרתי?
מצד אחד אפשר לומר, כמו שהאמנת לה עד עכשיו בנוגע לטומאה, תאמין לה גם בנוגע לטהרה.
אך מצד שני אולי אפשר לומר, שהיא לא טוענת אמת ומנסה כעת לחזור לתקופה הקודמת בזוגיות.
והתשובה היא, שאם מייד דהיינו תוך כדי דיבור (שיעור זמן אמירת “שלום עליך רבי”) היא אומרת שסתם צחקה, היא נאמנת. ואם עבר יותר מהשיעור הזמן הנ”ל, אם האשה תתן הסבר המתקבל על הדעת, למה אמרה קודם לכן שהוסת הגיע, כגון בושה או עייפות וכדומה, במקרה כזה נקבל את דבריה. אך במקרה שהיא לא תדע להסביר את דבריה, לא נקבל את דבריה .

כשעשתה מעשה ולאחר מכן הסבירה את עצמה
אך כל זה שהיא אמרה ותו לא מידי, אך במקרה שגם עשתה מעשה בעקבות אמירתה, והמעשה מוכיח את מה שאמרה. כמו למשל הפרדת המיטות וכדומה, במקרה כזה גם אם תביא הסבר שמתקבל על הדעת למה אמרה כך, מ”מ אינה נאמנת, והסיבה היא אם באמת צדקו דבריה, למה גם עשתה מעשה. די היה לה לומר ולא לעשות מעשה והמעשה שעשתה מוכיח לי שבאמת היה כאן וסת.
אך ישנם מקרים שגם אם עשתה מעשה, היא תהיה נאמנת. אם תביא הסבר המתקבל על הדעת והוא שחשבה שהוסת הגיע בעקבות איזה מראה שהחכם התיר וכדומה, שבמקרה כזה אנחנו אומרים שמכיוון שטעתה בזה וחשבה שהוסת הגיע, לכן עשתה מעשה בחושבה, שהתחילה תקופה חדשה, אך כעת כשהתברר שהוסת לא הגיע התברר הדבר שטעתה.
כמו כן תהיה נאמנת אם ההסבר שהיא נותנת מסביר גם מדוע עשתה מעשה (ולא הסתפקה במה שכבר אמרה)

תשובה בקצרה: האשה נאמנת.

מקורות :שולחן ערוך סימן קפה סעיף ג, ובנו”כ, שו”ע הרב יורה דעה סימן קפה סק”ז, טהרת הבית סימן ד, טהרה כהלכה פרק י”ג,ילקוט יוסף ילקוט טהרה סימן קפ”ה סעיפים ה, ט, י.