מיטת נידה

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בה”י

שאלה: א. מעל המיטה של אשתי יש פתח לבוידם, רציתי לשאות האם מותר לי לעמוד על מיטתה, כשהיא נידה, כדי להוציא דברים מהבוידם, בפניה או שלא בפניה?

ב. וכן האם מותר לנו להחליט להחליף מיטות בימי נידתה, כך שהמיטה שלי תהיה מתחת הפתח של הבוידם?

תשובה: א. מותר לבעל לעמוד על מיטת אשתו, לצורך, עדיף להחמיר בזה וכ”ש מי שחושש להרהורי עבירה בוודאי שטוב להחמיר.

ב. צריך להבין קודם מה ההגדרה של מיטה מיוחדת לה, זה ברור שאם ייחדו בפה ואמרו, מיטה זו שייכת לאשה, זה לא נחשב למיוחדת לה, ובספר שיעורי שבט הלוי סימן קצה סעיף ה דן בזה, ופוסק ששינת הלילה היא קובעת לגבי הקביעות ז”א שינת צהריים לא נחשבת, רק מסתפק האם רק בג’ לילות נחשב קבוע או אפי’ לילה אחד אם מחליטים לקביעות שזה המיטה שלה, ובספר מראה הכהן, סובר שגם שינת צהריים קובעת לגבי ייחוד המיטה, [נפק”מ להלכה לגבי ארוח בבית ההורים האם שם גם יש את דינים אלה של מיטה המיוחדת לה, או יולדת בבית חולים, לגבי זה מובא בספר ‘אבני שהם’ ח”א עמ’ תקיט, שמסתבר שזה לא נחשב כמיטתה], ןאחרי שהחלטנו שזה באמת נחשב למיטה המיוחדת לה ואסור לו לשבת שם וכו, ורוצים לשנות, ראינו בכל ספרי האחרונים שמתירים לשנות רק בימי ההיתר של האשה ולא כשהיא אסורה, כן מובא בספר שבט הלוי, מקווה ישראל, אבני שהם.
ויש לידע כי כשרוצים להחליף מיטה בימי טהרה כמו שביארנו, לא צריך להחליף את המיטות אלא מספיק להחליף לסדינים חדשים או להחליף בין הסדינים ונחשב לשינוי המיטה, כך כתבו הברכת יצחק בשם הגרב”צ שאול, וכ”ש שמספיק להחליף את המזרונים,
ולכן אפשר לומר לגבי שאלתינו שמי שרוצה את המיקום של המיטה של אשתו, אין בעיה להחליף, אם כל אחד נשאר עם מזרונו וסדינו, אבל יש לעיין עוד.