בדיקה נקיה אחר דם בשתן

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

בה”י

שאלה:
אשה שראתה על נייר טישו מראה דם, לאחר עשיית מ”ר, ולאחר מכן עשתה בדיקת עד והבדיקה יצאה נקיה, מה דינה לגבי טהרתה?

תשובה:
מראה דמי בצבע האוסר המופיע כשהוא מלווה בהרגשה הלכתית, אוסר את בני הזוג ואין חשיבות לגודל המראה או למשטח עליו נראה.

ובמקרה ואין הרגשה, הנוהגים לפי השולחן ערוך וראתה מראה דמי בקינוח אינה צריכה לחשוש כלל, והיא מותרת.

ואישה שנוהגת לפי הרמ”א תיאסר במקרה שמיד קינחה, אבל אם עבר פרק זמן של 15 שניות, נדון את העניין ככתם.

מקורות:
קיימת בהלכה מחלוקת בנוגע לחשש להרגשה הלכתית בצמוד להטלת שתן:
על פי השולחן ערוך והפוסקים הספרדיים בעקבותיו, בהטלת שתן אין חשש להרגשה הלכתית, ולכן מראה דמי על נייר טואלט יידון על פי דיני כתמים. מאחר ונייר אינו מקבל טומאה, האישה לא תיאסר.
על פי הרמ”א ראיית מראה דמי בצבע אוסר בסמוך להטלת שתן אינה נידונה על פי דיני כתמים, אלא אוסרת תמיד.

הרגשת יציאת הדם דומה לתחושה בעת יציאת השתן מגופה ועל כן אנו חוששים שאף אם היתה לאישה הרגשה הלכתית אוסרת בעת הטלת השתן, היא לא תוכל לדעת זאת ולהצביע עליה.

חשש זה קיים רק כאשר הקינוח היה סמוך ממש לזמן הטלת השתן. אם מזמן שפסק זרם השתן ועד שהאישה קינחה את עצמה חלפו כבר 15 שניות, יחולו דיני כתמים על מה שתראה, ומאחר והנייר אינו מקבל טומאה היא לא תיאסר, בספר שיעורי שבט הלוי (סי’ קצ סעיף י) פוסק להקל רק במקרה וראתה את הכתם על הנייר לאחר שעברה דקה מזמן הטלת המי רגלים, וגם בזה בדם ממש הנטייה להחמיר, ורק בשעת הדחק גדול ניתן להקל.

ההמלצה לנשים אשכנזיות להתרגל להמתין לפחות 15 שניות לפני הקינוח. במקרה כזה היא לא תיאסר אם תראה כתם על הנייר. במקרה ואישה מבינה שלא המתינה בזמן אמת, מומלץ שלא תביט על הנייר.