דיני קיום יחסי אישות לחייל שחזר מן הדרך

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: חייל שמגיע לביתו לאחר שלא היה שם במשך זמן מה, ומצא את אשתו כאשר היא ישנה, ושואל האם יכול הוא לחבקה ולקיים עימה יחסי אישות, בלי לברר קודם האם היא טהורה או לא?

תשובה: אסור לחייל שחזר מן הדרך לקיים חסים עד שישאלנה.

 

ראשית נתייחס  לנקודה חשובה, צריך לשים לב לא לקיים יחסים עם אשתו כשהיא ישנה, אבל אם היא מנומנמת אפשר לקיים עימה יחסי אישות.

לכתחילה אסור לקיים יחסי אישות עם אשתו ביום שבא מן הדרך, [הגמרא אומרת שזה עלול לגרום לילדים עם בעיות],  ועדיף לקיים עמה יחסים ביום המחרת. אולם ברור שבמקרה הצורך, כמו במקרה שלנו, יכול לשהות קצת זמן, עד שנרגע מן הדרך, ולקיים יחסי אישות.

והתשובה לשאלתנו כתבו האחרונים למעשה, שכיום היות והנשים לא טובלות אם הבעלים לא בעיר, אסור לו לקיים עמה יחסים עד שישאלנה. [טה”ב עמ’ קמא’, שיעורי שבט הלוי סימן קפד סעיף יא’ ועוד]

וכמובן שאם סיכמה איתו שהיא טובלת ואין חשש שלא טבלה, שיכול לקיים עימה יחסי אישות.

מקורות:

גמרא נידה דף טו.- כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן, הבאין מן הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה, וכו’, בהמשך יש מח’ אמוראים האם זה גם במקרה ועבר עליה זמן ווסתה, והשו”ע סימן קפד סעיף יא- פסק שאם שהתה לאחר שעבר זמן הווסת שיעור שתספור ותטבול יקיים עימה יחסי אישות ואין צריך לשאול, והבאנו את האחרונים שלמעשה החמירו.

וצריך לחלק את התשובה כך:

  1. יש לה ווסת קבוע והגיע זמן הווסת שלה או אין לה ווסת קבוע ועבר לה זמן עונה בינונית שהוא שלושים יום – אסורה כנידה, עד שתאמר לו שהיא טהורה.
  2. אבל אם שהתה אחר הווסת שיעור של זמן ספירתה וטבילתה – יכול לקיים עמה יחסים, בלי לשאול אותה, לדוגמא אשה שאין לה ווסת קבוע ועבר זמן עונה הבינונית שהיא 30 יום, וכעת יום 32 שלה מהווסת הקודם, אסור לו לקיים עמה יחסי אישות, אבל אם עבר זמן שבדרך כלל היא רגילה לטבול, כל אחד לפי הרגילות של אשתו כגון שרגילה לראות 3 ימים ואח”כ סופרת שבעה נקיים או לפי המחמירים תמיד לספור 5 ימים ואח”כ שבעה ימים, וכשהוא מגיע לביתו עבר מזמן הווסת הקודם 40 יום או 42 לפי הדוגמא שהבאנו, יכול לקיים עמה יחסים גם בלי לשאול אותה אם היא טהורה. אבל כתבו האחרונים למעשה, שכיום היות והנשים לא טובלות אם הבעלים לא בעיר, אסור לו לקיים עמה יחסי אישות עד שישאלנה. [טה”ב עמ’ קמא’, שיעורי שבט הלוי סימן קפד סעיף יא’ ועוד]

וכמובן שאם סיכמה איתו שהיא טובלת ואין חשש שלא טבלה, שיכול לקיים עמה יחסי אישות.

  1. במקרה שעבר זמן ווסתה, ושהתה אחר הווסת שיעור של זמן ספירתה ובאה ושוכבת אצלו – נחלקו האחרונים האם אפשר לסמוך שהיא טהורה או שצריכה לומר בפה, טהורה אני, בספר טה”ב [ח”א עמ’ קלג-קמב] כתב להקל במקרה שהאשה בקיאה בהלכה ויראת שמים, אבל יש אחרונים שהחמירו בכך.