הלכות בדיקות בעונת הפרישה

הרב אברהם חזן
הרב אברהם חזן
ראש כולל, רב קהילה ובי"כ, מורה הוראה, אשדוד

הרב אברהם

חזן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: הגיע עונת פרישה, ויש לי פחדים ממושכים במשך היום, האם אני צריכה בדיקה בעונת פרישה?

הגיע עונת פרישה, ויש לי פחדים ממושכים במשך היום מחמת האזעקות או מחשש שיגיעו האזעקות. חשוב לציין שאני תושבת הדרום במקום שיש הרבה אזעקות, האם אני צריכה בדיקה בעונת פרישה ומה הדין אם אני מרגישה שיש צורך לקיים מצות עונה שזה מעט מרגיע.

תשובה: כל אשה שמגיע עונת פרישה חייבת לבדוק את עצמה בעונה זו כמבואר בשולחן ערוך (סימן קפד סעיף ט) אך ישנם נשים שפטורות מבדיקה שמכיון שבודאי לא תראה וסת כי היא מסולקת דמים לא הצריכו אותה לבדוק כמבואר שם.

והנה בזמן חז”ל היה דין של אשה שנחבאת במחבוא מפני גנב וכיוצא בו והפחד היה דוחה את הוסת לבא, עד כדי כך שדעת השולחן ערוך (סימן קפד סעיף ח) שהאשה מותרת אפילו בחיי אישות עם בעלה, וכך מבואר ברשב”א ועוד, וכל זה שהפחד נמשך במשך היום וזה לא סתם “בהלה”  שהרי בהלה מביאה דם כמוזכר אצל אסתר המלכה “ותתחלחל אסתר המלכה” ולמדו חז”ל, שפירסה נדה. ולכן אם באמת הפחד הוא מתמשך מעיקר הדין מותרים במגע, כך מבואר בטהרת הבית (עמ’ פז) שהעיקר כמר”ן אך צריך לוודא שזה באמת בגדר פחד הנמשך ועיין בספר אבני שהם(סימן קפד סעיף ח) שהעלה להחמיר כי לא ברור תמיד אם נקרא פחד או לא. ויש להתייעץ עם מורה הוראה.