האם מותר לקיים מצוות עונה ביום

הרב אברהם חזן
הרב אברהם חזן
ראש כולל, רב קהילה ובי"כ, מורה הוראה, אשדוד

הרב אברהם

חזן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: האם מותר גם לקיים מצות עונה ביום הטבילה

קיבלתי היתר ממורה הוראה לטבול ביום השמיני מבעוד יום מחמת הפחד השורר בתוכנו, האם מותר גם לקיים מצות עונה ביום הטבילה, שזה יותר נח כי הילדים ישנים ובלילה הילדים ערים עד מאוחר וזה קשה מאוד לקיים מצות עונה בלילה.

תשובה: ידוע מה שפסק מר”ן הטהרת הבית (חלק ב עמ’ תצב ואילך) שאם יש קושי או אונס לטבול בלילה יכולות לטבול ביום השמיני, אך מר”ן זיע”א לא התיר לקיים מצות עונה ביום השמיני ורק התיר חיבוק ונישוק, ע”ש.

אמנם היות שיש מתירים לקיים מצות עונה, העלה בספר אבני שהם שאם הבעל צריך לנסוע מבעוד יום מותר להם לקיים מצות עונה ביום השמיני, ולכאורה ה”ה בנדו”ד שבלילה לא יכולים לקיים מצוות עונה.