בכדור שמונע את ביאת הדם צריך לחוש לימי הפרישה?

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה:

אשה שהתחילה לקחת כדורים למניעת הריון שגורמים לה גם לא לקבל וסת, כשמגיע יום הפרישה האם צריכה לשמור את ימי הפרישה והבדיקות, או שהיא לא צריכה לשמור את ימי הפרישה כלל?

וכן האם זה תלוי באם יש לה וסת קבוע או לא קבוע?

תשובה:

אשה שלוקחת כדורים שמטבעם למנוע את ביאת הדם, לדעת רוב הפוסקים אם הוסת שלה לא קבוע, לא צריכה לחוש לימי הפרישה כלל. אולם יש מחמירים הסוברים שצריכה לראות בעצמה שלוש פעמים שהכדורים באמת מנעו את הדם ורק אז לא צריכה לחוש לימי הפרישה.

ואם יש לה ווסת קבוע צריכה להחמיר.

מקורות:

מובא בגמרא ונפסק בשולחן ערוך סימן קפד סעיף ח’, שאשה שנמצאת במחבוא לא צריכה לחשוש בימי הפרישה ומותרת, כי הפחד מונע את הדם. ולפי הרמ”א ביום הפרישה אסורה, אבל בימים לאחר מכן מותרת גם ללא בדיקה.

הרדב”ז (ח”א סימן קלו), מגדולי הפוסקים כתב שמי ששותה משקה לעכב וסתה, וניסתה את זה ג’ פעמים וראתה שזה עיכב את הוסת, לא צריכה יותר לחשוש לוסתה כל זמן ששותה את המשקה.

וכתבו כמה מפוסקי זמנינו שהכדורים שלנו יותר אמינים וברורים מהמשקה שדיבר הרדב”ז ולכן גם בפעם הראשונה לא צריכה לחשוש ליום הפרישה, ואפילו לדעת הרמ”א שהחמיר באשה שהיתה במחבוא, כאן הוא יתיר כי הכדורים הללו נוסו על מיליוני נשים וזה עיכב להן את הוסת, בשונה מהמשקה הנ”ל. וכן כתב בספר טהרת הבית (ח”א עמ’ קטז-קיט), וכן פסקו כמה מגדולי האחרונים.

אבל יש גם מגדולי הפוסקים שסוברים שכדי שהאשה תוכל לסמוך על הכדורים ולא לחשוש ליום הפרישה, היא צריכה לראות בעצמה שזה מונע את הדם מלבוא ג’ פעמים, ולפני כן היא צריכה לשמור את ימי הפרישה.

ויש עוד מקום להחמיר בכדורים כי יכולים להגדיר אותם לא כמו הדין של היתה במחבוא, אלא כמו אכלה שום וראתה, ואין כאן מקום להאריך בנושא, ולכן באשה שיש לה ווסת קבוע, צריכים להחמיר שצריכה לחוש לג’ פעמים בזמן שלוקחת את הכדורים, ובווסת שאינו קבוע אפשר להקל לא לחוש ליום הפרישה כבר בפעם הראשונה.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*