טבילה בלי בלנית מוסמכת

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אישה שהגיעה לטבול במקווה, וטבלה בלי בלנית (מפני שלא היתה בלנית במקום) וטענה שיש לה שער קצר מאוד כך שכל השערות שלה היו במים, השאלה האם היא טהורה?

אישה שבליל שבת הגיעה לטבול במקווה, וקרה מקרה מאת ה’ שהבלנית לא באה, והגיעו עוד נשים שרצו לטבול, ולא ידעו מה לעשות, עד שאשה אחת שידעה איפה מתפלל הרב שאחראי על המקוואות בעיר, הלכה אליו לספר לו את הבעיה שנוצרה, והרב לא יכל לעזור הרבה היות והיה שבת, אבל הביא לה את המפתח של המקווה, בינהן היתה שם אישה אחת שטענה שהיא מכירה את ההלכות והיא תהיה הבלנית שלהם, וכך היה, אבל לאחר שכולם טבלו הם הלכו לבתיהם והיא נשארה לבד, והיא טבלה בלי בלנית נוספת וטענה שיש לה שער קצר מאוד כך שכל השערות שלה היו במים, והשאלה האם היא טהורה? וכן האם כל אישה גם שלא עברה הסמכה לבלנית יכולה להיות בלנית בשעת הדחק?

תשובה: מעיקר הדין כל טובלת צריכה שתעמוד אישה על גבה ותראה שלא נשארו שערות מחוץ למים, אבל במקרה ולא היתה שם בלנית והאישה אומרת שבוודאות כל השערות היו במים, והטבילה היתה באופן שהידיים פתוחות ולא מחזיקות בשערות, אז אם היא אומרת שהיא טבלה בעומק המים כך שאין חשש שמקצת ראשה היה מחוץ למים, עלתה לה טבילה.

והטוב ביותר שתשים על ראשה רשת באופן רפוי שלא יהיה חציצה, וכמובן שכל ההיתר הזה הוא רק בשעת הדחק ממש.

וצריך לדעת שבמקרה ויש לה ספק בדבר, צריכה לחזור לטבול שוב.

ולגבי נאמנות אישה סתם שלא עברה הכשרה של בלנית, גם במקרה זה, כל אישה ששומרת תורה ומצוות נאמנת לומר שלא היה לחברתה הטובלת שערות מחוץ למים, אבל אם אינה שומרת תורה ומצוות לא נאמנת על כך.

מקורות:

שו”ע סימן קצח סעיף מ’ כתב שכל אישה שטובלת צריך שתעמוד על גבה אישה יהודית גדולה שתראה ששערותיה בתוך המים, ואם אין לה מי שיעמוד, שתכרוך על שערה חוטי צמר רפויים.

ורבי עקיבא איגר לומד מכאן שאם טבלה לבד, ולא שמה עליה חוטי צמר רפויים לא עלתה לה טבילה, אבל כתבו האחרונים [סדרי טהרה בשם הגרש”ק, וכן הביא בטהרת הבית (ח”ג עמ’ קעג-קעה)] שבשעת הדחק יכולה לסמוך על עצמה אם ברור לה שכל שערותיה היו בתוך המים וידיה היו פתוחות, ועולה לה טבילה גם ללא חוטי צמר רפויים.

וכן כתוב בשולחן ערוך הנ”ל ‘אישה יהודית גדולה’ ולמדים מזה שגויה לא נאמנת ומסבירים הראשונים שבגלל שאין לה נאמנות ולמדו מכאן האחרונים שגם לאישה שאינה שומרת תורה ומצוות, אין נאמנות.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*