דיני ברכת הטוב והמטיב על לידת בן

הרב יוסף אנטיזדה
הרב יוסף אנטיזדה
רב ביה"כ "מגן דוד", רמת ישי

הרב יוסף

אנטיזדה

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: נולד לנו בן בשעה טובה ומוצלחת, ורציתי לשאול, האם יש איזו ברכה שצריך לברך עליו, ואם כן באיזה תנאים ניתן לברכה?

תשובה: יש הנוהגים לברך כשנולד בן, ברכת הטוב והמטיב.

 

נוסח הברכה:

“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם הטוב והמטיב”.

מי מברך?

האב והאם. ויש דעות שהסבא והסבתא גם יכולים לברך.

האם מברכים רק על הבן הראשון?

מברכים על כל בן שנולד, ולא רק על הבן הראשון.

גדרי הברכה

ברכה זו היא מסוג ברכות השמועה. כלומר, שמייד שנודע שנולד לו בן, אפילו אם עדיין לא ראה אותו, חייב לברך על שמחת לבב הבאה לו משמועה זו. ואין הבדל כיצד נודע לו. בין אם סיפרו לו, או שקיבל טלפון, או הודעה, או מכתב, או פקס. מכיוון שהברכה היא על שמחת לבב הבאה מטובת עולם הזה משמועה זו.

וכן מייד שרואה את הילד אם לא שמע קודם, יכול לברך ברכת הטוב והמטיב.

ברכת הטוב והמטיב נתקנה כשיש כמה אנשים השמחים באותה שמחה. בדומה לברכה זו שנאמרת בהבאת יין משובח יותר, על שולחן שיש עמו מסובים אחרים. וכן בירושה שקיבל הוא ואחיו.  ופירושה, הטוב – עבורו, והמטיב – עבור אחרים. ובשונה מברכת שהחיינו שנאמרת עבור שמחתו בלבד.

זמנה:

מעיקר הדין: צריך לברך מייד שמקבל את בשורת הלידה. אך בדיעבד, יכול לברכה כל עוד הוא שמח בשמחת בשורה זו. ולכן יש כאלו הממתינים שהאשה תטול את ידיה כדי שיברכו ביחד. ויש הממתינים עד שהמיילדת אומרת שהכל בסדר עם היולדת, והשליה יצאה שלמה.

יש מבני ספרד שלא נהגו לברכה אלא יוצאים ידי חובה בברכת שהחיינו שמברכים בברית. ומ”מ גם מי שלא נוהג לברכה, מן הראוי שיאמרה ללא שם ומלכות, או שיכוון בברכה רביעית של ברכת המזון (ברכת הטוב והמטיב שנתקנה על הרוגי ביתר שלאחר תקופה ארוכה המלכות הסכימה להביאם לקבורה ולא הסריחו) גם על הטובה הנפלאה שעשה הקב”ה עימו.

 

בברכת מזל טוב

הרב יוסף אנטיזדה

מרבני בית ההוראה שלמות המשפחה

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה: 2873*