טבילה עם עדשות מגע

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אשה שטבלה לטהרתה, ולאחר הטבילה שמה לב שטבלה עם עדשות מגע, האם צריכה לטבול שוב?

תשובה: אם טבלה עם עדשות מגע קבועות, מותר לכתחילה לטבול כן, אם טבלה עם עדשות מגע שמורידים כל יום, צריכה לחזור ולטבול שנית.

יש שני סוגים של עדשות מגע, יש סוג של עדשות מגע שצריך להוריד כל יום, ויש סוג שנקרא עדשות מגע קבועות.

אם טבלה עם עדשות מגע שמורידים כל יום, וישנה עם בעלה [עבר לילה] או שכבר שימשה עם בעלה, לא צריכה לחזור ולטבול, אבל אם שמה לב שטבלה עם עדשות מגע, לפני כן, צריכה לחזור ולטבול שנית. [וצריך שתדע שלא עצמה עיניה חזק בשעת הטבילה, כי אם עצמה עיניה חזק תשאל חכם מה דינה]

ואם טבלה עם עדשות מגע קבועות, מותר לכתחילה לטבול כן, וכל שכן שמותר אם יש לה מספר גבוה בעדשות, ובלי עדשות היא עלולה למעוד בדרכה, ומרן שבט הלוי גם בעדשות רכות פסק שרק בדיעבד עלתה לה טבילה אבל לכתחילה אסור לטבול עם עדשות.

מקורות:

בתורת כהנים למדו מהפסוק ”כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש וטהר”, שכמו שביאת שמשו כולו כאחד זאת אומרת שהשמש שוקעת בבת אחת, כך הטבילה תהיה כאחד, זאת אומרת שהטבילה תהיה בבת אחת, כל הגוף, ושלא יהיה עליו דבר החוצץ, שיצטרכו אח”כ לטבול את החלק הזה של הגוף בנפרד, אלא כל הגוף במים בבת אחת.

ובגמרא ראינו [נידה סז:] שמהתורה רק דבר שהוא על רוב גופו ושמקפיד עליו חוצץ, וחכמים גזרו גם על דבר שהוא על רוב הגוף אבל הוא לא מקפיד או על מיעוט הגוף אבל מקפיד שגם שני דברים אלו יחצצו, אבל מיעוטו ואינו מקפיד לא חוצץ.

ודנו כל הפוסקים בגדר רובו ובגדר המקפיד וכו’, אבל לעניינו עדשות קבועות זה נחשב למיעוט שאינו מקפידה, ובעדשות שמורידה כל יום, שזה נחשב למקפידה,  וכתבנו למעלה שזה בעיה וצריכה לחזור ולטבול חוץ עם ישנה עם בעלה או שכבר שימשה עם בעלה שאז לא חוזרת וטובלת שנית, והטעם שמקילים בזה, היות וזה לא כל כך מהודק לעיניים, לכן במקרים הנ”ל התירו, כך פסק בטהרת הבית ח”ג עמ’ כו-כז.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט 2873*