חציצה בטבילה

הרב נתן זידמן
הרב נתן זידמן
רב בית החולים איתנים לבריאות הנפש מו"ץ בבית ההוראה יד רמ"ה

הרב נתן

זידמן

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אני שמה מדבקת אוורה, השאלה שלי האם מדבקה מהווה חציצה בטבילה או שניתן לטבול עימה?

יש לציין כי הסרת המדבקה בזמן בו אין להסירם, עלולה לגרום להפחתת היעילות במניעת הריון מצד אחד, ולהכתמות דמיות מצד שני.

תשובה: המדבקה עצמה מהווה חציצה בטבילה ולכן, את המדבקה יש להורידה לפני הטבילה, לוודא כי אין שאריות דבק ולכלוך במקום בו היא הונחה ולטבול, ולאחר הטבילה, יש להניח את המדבקה שוב, ולראות שעדיין הדבק חזק.

אין בעיה להסיר את המדבקה למשך פרק זמן של כשעה ולא תהא בכך פגיעה ביעילות של המניעה, כמו כן, ניתן לקבל מהחברה (באמצעות הרופאים) מדבקה נוספת לאחר ההסרה במקווה (למרות שבאופן עקרוני היה ניתן להדביק שוב מחדש, אך ליתר בטיחות החברה מוכנה לתת לנשים הטובלות מדבקה נוספת דרך הרופאים).

מקורות:

בתורת כהנים למדו מהפסוק ”כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש וטהר”, שכמו שביאת שמשו כולו כאחד זאת אומרת שהשמש שוקעת בבת אחת, כך הטבילה תהיה כאחד, זאת אומרת שהטבילה תהיה בבת אחת, כל הגוף, ושלא יהיה עליו דבר החוצץ, שיצטרכו אח”כ לטבול את החלק הזה של הגוף בנפרד, אלא כל הגוף במים בבת אחת.

ובגמרא ראינו [נידה סז:] שמהתורה רק דבר שהוא על רוב גופו ושמקפיד עליו חוצץ, וחכמים גזרו גם על דבר שהוא על רוב הגוף אבל הוא לא מקפיד או על מיעוט הגוף אבל מקפיד שגם שני דברים אלו יחצצו, אבל מיעוטו ואינו מקפיד לא חוצץ.

בשו”ע סימן קצח סעיף י’ כתוב ‘רטיה שעל המכה חוצצת’, וצריך להבין הרי היא לא מקפידה עליו, וגם זה במיעוט הגוף, אז למה כתוב שהרטיה חוצצת? והתשובה שכל מה שאדם מדביק על עצמו על דעת להוריד נחשב למיעוטו המקפיד, אפי’ שעכשיו הוא לא רוצה להורידו בשום פנים, ויש הרבה ראיות לכך ואין כאן מקום להאריך.

ולעניין מדבקת אוורה, המדבקה נחשבת למיעוט שמקפיד ולכן אין לטבול עם המדבקה, במקרה שטבלה עם המדבקה צריכה לחזור ולטבול שוב בלי ברכה, ואם כבר ישנה עם בעלה צריכה לשאול חכם.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*