השתתפות אבל בבר מצווה

הרב יצחק

פריי

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
Print

שאלה: אבל בתוך שנה על אמו האם מותר לו להשתתף בסעודת שמחת בר מצוה של אחיינו.

תשובה: ניתן להגיע לבר המצווה לומר מזל טוב שלא בשעת הסעודה.

בענין זה נחלקו בני אשכנז האוסרים זאת משום סעודת מרעים. כמופיע ברמ”א בשולחן ערוך חלק יורה דעה סימן שצא סעיף ב. ובפרט אם במהלך הסעודה תושמע מוזיקה.

ובני ספרד הנוהגים על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל מותרים אם לא תושמע מוזיקה . כמופיע בחזון עובדיה חלק ב הלכות אבלות עמוד שנא.

אמנם במספר פוסקים אשכנזים כגשר החיים חלק א פרק כא, והרב אלישיב זצ”ל המובא בספר אשרי האיש יורה דעה חלק ב פרק פט ועוד , הובא פתרון להגיע לבר המצווה לומר מזל טוב שלא בשעת הסעודה.

לשאלות בהלכה התקשרו לבית ההוראה שערי הלכה ומשפט: 2873*