אור החיים הקדוש על הפרשה – חיי שרה

בס”ד

שלום וברכה

אור החיים הקדוש פרשת חיי שרה

“וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה.”

רש”י הקדוש : “ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים” – לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו בת ק’ כבת כ’ לחטא מה בת כ’ לא חטאה שהרי אינה בת עונשין אף בת ק’ בלא חטא ובת כ’ כבת ז’ ליופי”. “שני חיי שרה” – כלן שוין לטובה”.

אור החיים הקדוש: “ויהיו חיי שרה. צריך לדעת למה אמר ויהיו ולא אמר כסדר האמור בכל הצדיקים ויחי אדם (ה’ ג’) ויחי שם (י”א י”א) או יאמר אלה שני כסדר האמור באברהם:

אכן יתבאר על דרך אומרם ז”ל (תנחומא) שסיבת מיתתה הי’ כשהודיעוה עקידת יצחק וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה, וכפי זה מיתת שרה היתה מצד שמועת יצחק הוא שרמז באומרו ויהיו לשון צער שרמז אל האמור:

או ירצה לפי מאמרם ז”ל הנזכר שמתה על ידי בשורה רעה זה יגיד שאם לא היה המאורע עוד לה חיים, והוא אומרו ויהיו פי’ הויה חדשה משונית מהקצבה שקצבת ימיה יותר הם ועל ידי מעשה הנזכר היו חייה סך האמור בענין. ואומרו חיי שרה, כי הצדיקים מחיים ימיהם, והרשעים ימיהם מחיים אותם:

ואומרו עוד שני חיי שרה . לפי מה שפירשתי שאמר ויהיו להגיד שמתה מחמת צער, יגיד הכתוב באומרו שני חיי וגו’ . פי’ ששלמה שני חייה שקצבו לה אלא שהיה זה סיבה שמתה על ידה, ולמה שפירשתי שעל ידי סיבת הבשורה עלו לה חייה פחות ממה שהיו,  יכוין להודיע משפט החסד אשר ישפוט הקב”ה לידידיו. כי כל צדיק שלא השלים ימיו לסיבה ידועה לא יגרע ה’ מצדיק מה שהיה מרויח אלו חי שניו שלמים, וישלים לו שכרו על השנים שלא פעל בהם דבר (תנחומא תשא ג). כי יאמר אליו אלו הייתי חי תאותי היתה לסגל דבר טוב, והוא אומרו שני חיי שרה, כיוון אל השאר שכל שנותיה היו חיים ממנה והאירו מכבודה: ”

אור החיים הקדוש שואל מדוע נאמר “ויהיו חיי שרה” ולא “ותחי שרה” ?

ועל כך תירץ כי “ויהיו” הוא מלשון “ויהי” לשון צער. כיוון שמתה בקיצור ימים שלא בזמנה מחמת מעשה העקידה.

והוסיף לשאול מדוע כפל “שני חיי שרה” ועל כך אנה כי ה’ ברוב חסדו, הגם שהצדיק נפטר קודם זמנו, ה’ מחשב כאילו חי כל ימיו וכאילו עסק בתורה ובמצוות. בכל הימים שהיה אמור לחיות ולא חי.

וזוהי נחמה נפלאה לעוסקים בתורה ובמצוות. שאם ימותו בקיצור ימים ושנים , מקבלים שכר מלא על כל ימיהם.

שבת שלום ומבורך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

חסד ה’ לתת לאדם שכר אף על השנים שלא חי

שתפו עם החברים