אור החיים הקדוש על פרשת וישב

בס”ד

שלום וברכה

אור החיים הקדוש על פרשת וישב

בראשית מ,ח : ” וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו–חֲלוֹם חָלַמְנוּ, וּפֹתֵר אֵין אֹתוֹ; וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף, הֲלוֹא לֵאלֹהִים פִּתְרֹנִים–סַפְּרוּ-נָא, לִי.”

{ח}ויאמרו וגו’ ופותר אין אותו. פי’ אין פותר במציאות לפותרו בשום אופן, וזה היפך מהאמור בפרעה (מ”א ח’) ואין פותר אותם פי’ שהיו פותרים אלא לא פתרו את החלום פתרון המתקבל:
הלא לאלהים פתרונים. רוצה לומר כי הוא יפתור ונתחכם שלא יחשבוהו כי מתגדל בדבר ואמר כי ה’ יש לו פותרי חלומות הרבה והוא אחד מהם, והוא אומרו ספרו נא לי:
עוד נתכוין באומרו פתרונים לשון רבים על דרך אומרם בהרואה (נה:) כי כ”ד פותרי חלומות היו בירושלים ופתרו חלום של רבי בנאה ומה שפתר זה לא פתר זה וכולם נתקיימו ע”כ. וזה הוא אומרו לאלהים פתרונים פי’ שימצא לחלום הרבה פתרונים וכולם צודקים. ודקדק לומר תיבת נא לב’ טעמים הא’ כי פתרון החלום לא יצדיק אלא אם יפתרנו ביומו ולא לאחר זמן כי כל דברי החלום יכונו יחדיו ביומו, וכמו כן תמצא שאין מתענין תענית חלום אלא ביומו ואפילו בשבת (שבת יא.) לזה אמר ספרו נא לי פירוש עתה לשלול שלא יאחרו עד יום או יומים אחר שיוסר עצבון נפשם:
וטעם ב’ על דרך אומרם ז”ל (ברכות נה:) כי החלומות הולכים אחר הפה ולזה חש יוסף שיקדימו לספר תלומותם לזולת מבלעדיו ויתקיים פתרון הזולת לזה אמר ספרו נא פי’ עתה ספרו לי כדי להקדים פתרונו. והגם שאמרו בפ’ הרואה כי כ”ד פותרי חלומות היו בירושלים וכולן פתרו חלומו של רבי בנאה וכמו שכתבנו בסמוך. אומר אני כי דוקא אם לא יהיו הפתרונים סותרין זה את זה אבל אם היו סותרים כמו שתאמר ראשון יאמר כי יוציאוהו מהמשמר לגדולה ושני יאמר שם ישב עד מות אין מתקיים אלא ראשון, ולזה אמר יוסף ספרו עתה שבזה יבטח כי יתקיים פתרונו:

ביאר אור החיים הקדוש כי לשון ופותר אין אותו הכוונה שאף אחד לא פתר אותו. ויוסף תלה בה’ את הפתרון כדי שלא יזלזלו בו.
ואמר פתרונים לשון רבים. כי הפתרון אחר הפה.
וכך מצאנו שרבי בנאה חלם והלך ל24 פותרי חלומות וכל אחד פתר פתרון אחר והכל התקיים.
וביקש שיספרו לו מיד כדי שהפתרון יחול. וכן שיספרו הכל לפרטי פרטים. וגם שהוא יהיה הפותר הראשון.

שבת שלום ומבורך

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

מדוע יוסף מבקש משרי פרעה לספר לו מיד את החלומות?

שתפו עם החברים