אור החיים הקדוש פרשת האזינו – הגוף והנפש

בס”ד

שלום וברכה

אור החיים הקדוש פרשת האזינו

הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי.

רש”י: “האזינו השמים” – שאני מתרה בהם בישראל ותהיו אתם עדים בדבר שכך אמרתי להם שאתם תהיו עדים וכן ותשמע הארץ ולמה העיד בהם שמים וארץ אמר משה אני בשר ודם למחר אני מת אם יאמרו ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם לפיכך העיד בהם שמים וארץ עדים שהם קיימים לעולם ועוד שאם יזכו יבואו העדים ויתנו שכרם הגפן תתן פריה והארץ תתן יבולה והשמים יתנו טלם ואם יתחייבו תהיה בהם יד העדים תחלה ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואח”כ ואבדתם מהרה על ידי העובדי כוכבים.

אור החיים הקדוש : “האזינו השמים וגו’. יש להעיר ראשונה למה אמר ואדברה, ולא אמר על זה הדרך האזינו השמים דברי:
ב’ למה לא כלל אותם יחד ויאמר האזינו השמים והארץ, או שמעו שמים וארץ:
ג’ למה לשמים אמר לשון האזנה ולארץ אמר לשון שמיעה:
ד’ למה לשמים אמר לשון ציווי האזינו לנוכח, ולארץ אמר ותשמע שהיה לו לומר ושמעי הארץ:
ה’ למה לשמים אמר ואדברה דיבור קשה ולארץ אמר אמרי פי אמירה רכה:
ו’ למה דקדק לומר אמרי פי ולא אמר אמרי:…..
עוד נתכוון שדיבר עם שני הרכבות שמהם בנוי האדם, אחד חלק הרוחני שיתיחס בשם השמים, ואחד חלק הגופני שיתיחס בשם הארץ, וכדרך שרמזו רבותינו ז”ל (סנהדרין צא:) בפסוק יקרא אל השמים מעל וגו’ (תהלים נ ד):
וכשדיבר לרוחניות שבאדם קרא אליו ואמר האזינו השמים, פירוש חלקי השמים שלהיותם טמונים בנסתר, לזה קראם להאזין, ואמר כנגדו דיבור קשה, כי הנפש תסבול מרות בעניני הבורא, כי תכיר חיובה:
וכנגד הגוף שהוא בנגלה, אמר ותשמע הארץ, פירוש חלקי הארץ, אמרי פי כי הגוף להיות טבעו רחוק מהמושכלות צריך אמירה רכה לשמוע:”

שואל אור החיים הקדוש 6 שאלות:
1. מדוע השתמש במילה ואדברה?
2. למה הפריד בין השמים והארץ?
3. מדוע השתמש בלשון שונה לשניהם?
4. למה לשמים השתמש בציווי?
5. מדוע לשמים השתמש בלשון קשה?
6. מדוע אמר “אמרי פי”?

וביאר כי האדם מורכב מגוף ונפש המיוצגים באמצעות הארץ והשמים.
ולכן לנפש שהיא נסתרת וצריכה להתאמץ אמר האזינו. ודיבר אליה בלשון קשה . כי היא יכולה לסבול מוסר.
ואילו לגוף צריך לומר בלשון רכה.

שבת שלום ומבורך

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

כל חלק באדם מצריך התייחסות שונה

שתפו עם החברים