אור החיים הקדוש פרשת וילך

בס”ד

 

שלום וברכה

 

אור החיים הקדוש פרשת וילך

לא,ג : “ה’ אלקיך הוּא עֹבֵר לְפָנֶיךָ הוּא יַשְׁמִיד אֶת הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה מִלְּפָנֶיךָ וִירִשְׁתָּם יְהוֹשֻׁעַ הוּא עֹבֵר לְפָנֶיךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה’ “.

 

אור החיים הקדוש: {ג}ה’ אלהיך הוא וגו’ הוא ישמיד וגו’. הוצרך לומר שני פעמים הוא ולא הספיק באחת. נתכוון לנחמם על פטירתו, ואשר יחסרו שני דברים גדולים וטובים, האחת, כי היה להם למגן לפני ה’ לבלתי כלותם כמו שמצינו בעגל ובמרגלים, לולי משה בחירו. שנית, כי הוא אבד ושיבר שני מלכי האמורי סיחון ועוג, ומי יקום במקומו ללחום המלחמות הגדולות אשר הם מעותדים לפניהם:

לזה אמר כנגד מה שנוגע לה’ אמר ה’ אלהיך הוא עובר לפניך, על דרך אומרו (שמות יז ה) עבור לפני העם, פירוש כי הוא העובר על פשעכם ואליו תחזיקו הטוב ולא לי, כמו שכן מצינו שהוא העיר את רוח משה להתפלל עליהם במעשה העגל, דכתיב (שם לב י) הניחה לי וגו’, ואין בהעדר משה העדר העברת על פשע כי הוא יעבור לפניך:

וכנגד גבורת המלחמה אמר, כי לא כחו של משה הוא העושה חיל, אלא ה’ הוא הלוחם, והוא אומרו הוא ישמיד וגו’, ולצד האמצעיות אמר יהושע הוא עובר לפניך:

ודקדק לומר הוא, יתבאר על דרך מה שאמר הנביא במלחמת העי כשנפל מישראל כשלשים וששה איש ונפל יהושע על פניו אמר אליו ה’ קום לך למה זה אתה נופל על פניך (יהושע ז י), ואמרו רבותינו ז”ל (סנהדרין מד.) שאמר ה’ אליו אתה גרמת, שלא יצאת עמהם, והוא מה שאמר משה הוא עובר, פירוש הדבר תלוי שיעבור הוא בעצמו לפניך ולא שלוחו:

 

אור החיים הקדוש שואל מדוע מכפלה המילה הוא.

ותירץ כי למשה רבנו היו שני תפקידים ביחס לעומדו בראש העם. כפי שנתפס בעיני עם ישראל.

האחד להגן עליהם מפני כעס ה’.

השני לעמוד בראשם במלחמה עם הגויים.

וכנגד החלק הראשון אמר כי ה’ בעצמו הוא העובר לפני ישראל. דהיינו הוא עובר על פשע ומרחם. ולא צריך את משה.

ועל החלק השני אמר שה’ הוא ישמיד את המלכים. והשליח הפעם יהיה יהושע.

ולכן כאשר השליח לא עבר בראשם כמו במלחמת העי, נפלו מהם כשלושים וששה איש.

 

וזה לימוד גדול לעזרת ימי תשובה כי ה’ עצמו מוחל וסולח. ואיננו צריכים אמצעי. אלא כל אחד יכול לפנות לה’ ולהתפלל אליו ולבקש מחילתו.

 

גמר חתימה טובה

 

וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר -
תְּחַפֵּשֹ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ.

תובנה לחידוש תורה

ה’ נמצא עמנו בכל עת ובכל מצב

שתפו עם החברים